Съгласно сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3297-C01 „МС ИНДЪСТРИ“ ЕООД изпълнява проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ финансиран по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Краен получател: „МС ИНДЪСТРИ“ ЕООД

Обща стойност:  20 000лв., от които 20 000лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 02.06.2023г.
Край: 02.06.2024г.