Оборудване за насипни товари

Произвеждаме по задание на клиента разнообразно обрудване за повдигане и преместване на насипни товари. Това включва изработка на заварени конструкции, механични детайли, възли и агрегати, монтаж.

  Произвеждаме по задание на клиента разнообразно обрудване за повдигане и преместване на насипни товари. Това включва изработка на заварени конструкции, механични детайли, възли и агрегати, монтаж.
  Можем да ви предложим механична обработка на детайли и възли, заваряване на стомани, зъбонарязване на зъбни колела, цялостен монтаж.
  Предлагаме производство по документация на клиента на оборудване за насипване, дозиране и разтоварване на насипни товари, елеватори и конвейри за преместване на насипни товари като минерали, руди, въглища, зърнени култури, дървени стърготини, пясък, чакъл, глина, цимент, пепел, сол, химикали, зърно, захар, брашно и камъни.
  Тези съоръжения включват множество заварени конструкции, механични детайли, задвижващи възли, монтаж на различни компоненти.

  Насипването се осъществява със специализирани устройства, използвани в индустриални и производствени процеси за контролиране на скоростта, с която насипните материали се доставят или разпределят. Те осигуряват постоянен, контролиран поток от материали в процес, което е от решаващо значение за поддържане на ефективността и качеството при различни операции.
  Ние предлагаме производство на малки до голямогабаритни такива съоръжения.

  Дозаторите за насипни материали са устройства, които се използват за измерване и дозиране на определено количество насипни материали. То е относително здраво оборудване, което може да приема твърди частици с фина гранулометрия с определена честота по прекъснат начин и да дозира непрекъснато при определен тонаж на час. То може да е приспособено да пренася материал от склад или от бункер за съхранение и да го доставя до следващото оборудване дозирано и контролирано. Това оборудване има капацитет да бъде инсталирано със система за претегляне и дозиране.
  Можем да изпълняваме по задание различни размери от този бид оборудване.

  “Стакерите“ са голями машини, използвани при обработка на насипни материали. Използва се главно за подреждане на насипни материали като въглища, желязна руда, варовик и др., в складовия двор или насипване на различни височини. Машината се състои от конвейер на стрелата, триперен конвейер и бункер. Изисква се прецизна изработване на голямогабаритна заварена конструкция, механични възли и монтаж на хидравлика, ходова установка, което ние предлагаме.

  Лентовите транспортьори са вид механично оборудване, което се използва за транспортиране на насипни материали от едно място на друго. Те се използват често в индустрии като минно дело, селско стопанство и производство. Лентовият транспортьор се състои от пет основни компонента: лентата, която образува движещата се и поддържаща повърхност, върху която се движи транспортираният материал; ленти, които образуват опорите за носене на лентата; шайбите, които поддържат и движат ремъка и контролират неговото опъване; задвижването, което предава мощност на една или повече макари за преместване на ремъка и неговия товар; и структурата, която поддържа и поддържа подравняването на накрайниците и шайбите и поддържа задвижващата машина.

  Предлагаме производство на отделни компоненти за лентови транспортьори и монтаж.