Оборудване за повдигане и преместване

Произвеждаме по задание на клиента компоненти за изделия за повдигане и преместване на товари като ножични платформи и мотокари. Това включва изработка на заварени конструкции, механични детайли, възли и агрегати, монтаж.

    Произвеждаме по задание на клиента компоненти за изделия за повдигане и преместване на товари като ножични платформи и мотокари. Това включва изработка на заварени конструкции, механични детайли, възли и агрегати, монтаж.

    Ножичните платформи са вид въздушни работни платформи, които се използват за повдигане на хора и оборудване на височини за поддръжка или строителни задачи. Те се наричат ножични поради пресичащите се метални опори, които образуват пантограф или ножичен механизъм. Имаме опит в производството на металните конструкции за ножични платформи и монтажът им. Извършвли сме експериментална работа за цялостно производство с монтаж на хидравлични системи и електрическо задвижване на платформите.

    Произвеждаме различни компоненти за мотокари като управляеми мостове, демпфери, лагери, главини и други резервни части за водещи производители на мотокари.