Транспортиране в металургията

Произвеждаме по задание на клиента разнообразно обрудване за транспортиране на товари като подвижни ролкови маси, компоненти за палетни системи за транспортиране на рулони от валцувам метал, конвейрни системи за транспортиране на рулони.

    Произвеждаме по задание на клиента разнообразно обрудване за транспортиране на товари като подвижни ролкови маси, компоненти за палетни системи за транспортиране на рулони от валцувам метал, конвейрни системи за транспортиране на рулони. Това включва изработка на заварени конструкции, механични детайли, възли и агрегати. Производството на тези съоръжения е свързано с механична обработка на детайли и възли, заваряване на стомани, зъбонарязване на зъбни колела, цялостен монтаж.

    Подвижните ролкови маси се използват в металургията за транспортиране на материали от едно място на друго. Те се използват в съчетание с ролкови конвейери, за да позволят на транспортираните артикули да се движат във всички посоки в преходните точки (входове, пресечки или изходи) в конвейерната система. Ролкови маси са проектирани да бъдат напълно сглобени и готови за работа по чертежи и дизайн на клиента. Тези съоръжения съчетават множество технологични компоненти като заваренa каросерия, ходови колела, лагерни тела, задвижващи агрегати, сензори, хидравлика и електроника.
    Реализирали сме подобни проекти.