Кофови елеватори

Произвеждаме по задание на клиента компоненти за кофови елеватори за насипни материали. Това включва изработка на заварени конструкции, механични детайли и възли, монтаж.

  Произвеждаме по задание на клиента компоненти за кофови елеватори за насипни материали. Това включва изработка на заварени конструкции, механични детайли и възли, монтаж.
  Кофовите елеватори са машини, използвани за вертикално пренасяне на насипни материали. Те могат да обработват широка гама от материали като варовик, инертни материали, клинкер, шлака, цимент, гипс, въглища, руди, летлива пепел и много други. Кофовите елеватори се доставят или в централна верижна, или в лентова конструкция в зависимост от материала, приложението и местните условия.
  Реализирали сме цялостното производството и експорт на металните конструкции на елеватори за вертикално пренасяне на насипни материали на височина 50-60 метра по значими инвестиционни проекти. Произвеждаме регулярно различни конфигурации и размери заварени кофи за елеватори.

  Производството на конструкциите на кофови елеватори и кофи за насипни материали включва:

  Инженерна и технологична подготовка
  Производство на стендове
  Лазерно, плазмено и газово рязане
  Огъване на CNC абкант
  Механична обработка на CNC машини
  Заваряване чрез MIG/MAG метод от сертифицирани заварчици
  Контрол на качеството
  Монтаж и тестове
  Боядисване