ms-industry-480

„МС Индъстри“ ЕООД

Вашият партньор за заварени конструкции и механични изделия

MS Industry

МС Индъстри ЕООД

„МС ИНДЪСТРИ ООД предлага производство и доставка на промишлени изделия в областта на машиностроенето по задание и документация на клиента.
Ние сме ваш партньор за производство на заварени конструкции, механични детайли и крайни машиностроителни изделия.“
Произвеждаме заварени конструкции за прикачен инвентар за селскостопански машини, приспособления и компоненти за строителни машини, кофови елеватори, резервни части за мотокари, механични детайли и други изделия за машиностроенето.
Ние сме ваш партньор за производство на заварени конструкции, механични детайли и крайни машиностроителни изделия.
Изпълняваме заданията с най-високо качество.
Разполагаме с покрити производствени площи над 8000 кв.м. в индустриална зона на гр. Червен бряг.

механични детайли

Новини

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Съгласно сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3297-C01 „МС ИНДЪСТРИ“ ЕООД изпълнява проект
Виж повече

Талиги за подвижен бункер за насипни материали

МС Индъстри ЕООД завърши поръчка за клиент от Испания за производство на талиги за подвижен бункер за насипни материали.
Виж повече

Компоненти за талиги за подвижен бункер за насипни материали

МС Индъстри ЕООД изпълнява поръчка за клиент от Испания за производство на талиги за подвижен бункер за насипни материали. Първи етап е производството на ...
Виж повече