МС Индъстри ЕООД произведе по документация на клиент от Германия подвижни платформи за конвейерна система за транспортиране на рулони в металургичен завод. Това включи производство на заварени конструкции, множество машинни компоненти, както и монтаж на отделните възли и цялостен монтаж на изделията заедно с електрозадвижванията. Изделията бяха експедирани за трета страна.