Оборудване за пренасяне, съхранение и обработка на насипни материали

Произвеждаме разнообразно оборудване за пренасяне, съхранение и обработка на насипни материали по документация на клиента. Това включва изработка на заварени конструкции, механични детайли и възли, монтаж.

  Произвеждаме разнообразно оборудване за пренасяне, съхранение и обработка на насипни материали по документация на клиента. Това включва изработка на заварени конструкции, механични детайли и възли, монтаж.
  Можем да ви предложим механична обработка на детайли и възли, заваряване на материали от стомана, зъбонарязване на зъбни колела, цялостен монтаж.
  Произвеждаме по задание на клиента оборудване за насипване, дозиране и разтоварване на насипни материали, елеватори и конвейри за пренасяне на насипни материали като минерали, руди, въглища, пясък, чакъл, глина, цимент.
  Тези съоръжения включват множество заварени конструкции, механични детайли, задвижващи възли, монтаж на различни компоненти.
  Ние предлагаме производство на малки до голямогабаритни съоръжения за насипване на материали с контролирана скорост и количество за захранване на производствени процеси.
  Предлагаме производство на компоненти за стакери, което включва изработване на голямогабаритна заварена конструкция, механични възли и монтажи на крайно изделие.
  Можем да произведем компоненти за лентови транспортьори.

  Производство на оборудване за пренасяне, съхранение и обработка на насипни материали включва:

  Инженерна и технологична подготовка
  Производство на стендове
  Лазерно, плазмено и газово рязане
  Огъване на CNC абкант
  Механична обработка на CNC машини
  Заваряване чрез MIG/MAG метод от сертифицирани заварчици
  Контрол на качеството
  Монтаж и тестове
  Боядисване